Over Rialto
Over Rialto

Rialto Verzekeringen is geen gewone verzekeringsmaatschappij. Al sinds 1966 verzekeren wij verkeersrisico's die voor 'normale' verzekeraars te groot zijn. Dat kan gaan om een jeugdige rijder met een snelle sportwagen. Of iemand die in korte tijd veel schade heeft gehad. Inmiddels hebben wij zo veel ervaring met bijzondere risico's dat wij ons niet meer beperken tot verkeersrisico's. Op deze website leest u er alles over.

Voor consumenten en verzekeringsadviseurs

Misschien heeft iemand u gewezen op Rialto Verzekeringen om uw auto, huis of ander object te verzekeren.  Misschien bent u zelf werkzaam als verzekeringsadviseur en bent u op zoek naar een passende verzekering voor een relatie van u. In beide gevallen is het goed dat u wat meer weet over Rialto Verzekeringen.

 

Rialto Verzekeringen is in 1966 opgericht door een groot aantal verzekeraars. Toen was onze naam overigens nog Terminus. De wet bepaalt dat alle motorrijtuigen, die aan het verkeer deelnemen, verzekerd moeten zijn. Maar sommige risico's zijn voor individuele verzekeringsmaatschappijen te groot. Rialto overbrugt dat gat tussen de praktijk en de wettelijke voorschriften door ruimere acceptatienormen te hanteren dan andere maatschappijen kunnen doen. Bij Rialto kunnen daardoor mensen en bedrijven terecht die elders geen verzekering kunnen afsluiten. De naam Rialto verwijst naar de bijzonder mooie Rialtobrug (Ponte di Rialto) in  Venetië die het Canal Grande overspant. Deze brug is ontworpen door Antonio da Ponte en werd voltooid in 1591 en is beslist een bezoek meer dan waard.

 

Rialto staat dus vooral bekend om zijn motorrijtuigverzekeringen voor bijzondere risico's. U kunt hierbij denken aan leeftijdsrisico's - bijvoorbeeld een jeugdige eigenaar van een snelle sportwagen - maar ook aan iemand die relatief veel schades heeft gehad in korte tijd. Andere voorbeelden zijn verzekeringen voor rijscholen, praalwagens en korte termijnverzekeringen.

Contactgegevens
Postadres Rialto Verzekeringen
Postbus 1074
2280 CB Rijswijk
Telefoon 0900-2742586 (€ 0,15 p.min. tot max. € 10 per gesprek).
Fax 070-3408101
E-mailadres info@rialto.nl

Rialto Verzekeringen is een handelsnaam van de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. te Rijswijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33054669.

 

Naast motorrijtuigen verzekeren wij inmiddels ook woonhuizen en de daarin aanwezige inboedels. Veelal wordt bij deze verzekering óók een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren afgesloten. Aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen in sommige gevallen ook collectief gesloten worden voor bijvoorbeeld mensen die (tijdelijk) in een kliniek verblijven en met verlof mogen. 

 

De laatste jaren wordt Rialto steeds vaker gevraagd naar oplossingen voor risico's waarvoor nog geen standaard verzekering bestaat. In zulke gevallen zullen wij altijd onderzoeken of er een mogelijkheid is het aangeboden risico toch te verzekeren. Na een grondige analyse van het risico en gesprekken met de betrokken partijen wordt dan ook vaak een offerte afgegeven.


Rialto is voor het overige een normale verzekeringsmaatschappij die, zoals alle andere ondernemingen, financieel gezond moet zijn. Ook al zijn onze acceptatienormen ruimer en hebben wij een maatschappelijke taak te vervullen, zorgvuldige risicocalculaties en een verantwoord herverzekeringsbeleid liggen ook bij Rialto aan de basis van de bedrijfsvoering. Rialto staat ingeschreven in het vergunningenregister van De Nederlandsche Bank (DNB/ AFM) onder nummer 1200542.

De klantmonitor van het Verbond van Verzekeraars. Consumenten over Rialto Verzekeringen.

Verzekeraarsinbeeld logo

Verzekeringen

Bij Rialto verzekert u motorrijtuigen, woonhuizen, uw aansprakelijkheid en gemotoriseerde evenementen.

Productwijzers

verzekeringsoplossingen op maat.

Verzekeringsadviseurs

Bij Rialto kunt u bijzondere risico's die elders niet kunnen worden verzekerd onderbrengen.

Samenwerking met Rialto

Nieuws

Offerte aanvragen (Inloggen)

szdjpg